company name

台南孔廟

台南孔廟位於台南市南門路,建於明朝年間,台南孔廟為全台第一座孔子廟、最早的文廟,一度是全台童生入學之所,號稱『全臺首學』。進孔廟要走側門!因為孔廟的大門除了釋奠典禮的日子,平常是不開的。孔廟東大成坊坊上有『全臺首學』四字的牌匾,就是平常大家走的側門(南門路上)。

  • 營業時間:大成殿:上午8點30分至下午17時30 分(除夕當天不開放)。
                                   以成書院:上午9點至12點下午14點至17點(除夕當天、每週一不開放)。
                                   文昌閣:每周六日上午9點至12點下午1點30分至17點30分(除夕當天不開放)。

  • 地點:台南市南門路2號。

  • 台南孔廟/洽詢電話 06-228-9013分享此網頁: